İzmir İlaçlama Şirketi

9 Ara, 2019

İzmir İlaçlama Şirketi

Aden İlaçlama, İzmir İlaçlama, firması olarak, İzmir İlaçlama Şirketi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile benimsemiş olduğu “Memnuniyetiniz referansımızdır.” ilkesini esas kılmıştır. Çalışanlarımızın 17 yılı aşkın çalışma alanlarındaki tecrübesi ile Entegre Haşere Mücadele hizmeti kapsamında sektöre farklı bir boyut kazandırmaktır.

Entegre zararlı mücadelesi, dezenfeksiyon konularında vermekte olduğumuz hizmetlerimizin yanında uygulama ekipmanı ve biosidal ürünlerin satışı ile çözüm ortağınız olarak uzun yıllar birlikte çalışmayı dileriz.

                     ENTEGRE ZARARLI MÜCADELESİ (IPM= PEST CONTROL)

Plan oluşturma ve teklife dönüştürme.

  • Çalışmaların yürütüleceği sahada uzman kadromuzca yapılacak olan alan incelemesinde verileri toplama çalışması yapılır. Bu doğrultuda hazırlanan plan ve uygulama metotları belirlenir. Karşılıklı değerlendirme sonucunda oluşturulan plan tarafınıza teklif halinde sunulur.
  • Yapılan görüşmeler sonrasında teklif kabulü sonrasında entegre zararlı programı uygulamaya konur.
  • Uygulamaların program ve sonuçları raporlanır, firma çalışanları kalite yönetim sistemleri gereklerince eğitimler ile sertifikalandırılır.

1-HAŞERE İLAÇLAMA

         Yürüyen haşere mücadelesi kapsamında üretim ve yaşam alanlarımızın hemen her noktasında barınma ve üreme kapasitesine sahip hamamböceği, karınca, pire, kene, kulağakaçan vs gibi tüm yürüyen haşere türleri ile kalıcı etkili rezidüel ilaçlama uygulamaları, jel aplikasyonu,  yapışkan levhalar, ulv yöntemleri ile mücadele edilmektedir. Bilinçsiz kullanılan kimyasallar ve yanlış uygulama yapılan mücadele yöntemleri türler arası bağışıklık sistemini ve halk ve çevre sağlığını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. İzmir İlaçlama Fiyatları, olarak ekonomik ölçülerde ilaçlama hizmetleri verilmektedir.

2- KARASİNEK İLAÇLAMA, SİVRİSİNEK İLAÇLAMA

          Uçkun haşere kapsamında karasinek, sivrisinek ve türleri ile mücadele edilir. İlk önce larvaların bulunduğu alanlar tespit edilip kritik noktalarda larvasit uygulamaları gerçekleştirilir. Üretim alanlarda EFC yapışkan levhalı uv ışın yayan cihazlar,  çekici feromon ve organik tuzaklar kullanılır. Dış alanlarda atomizör,araçüstü ulv ekipmanları ile uçkun mücadelesi yapılır.

2-FARE İLAÇLAMA, KEMİRGEN İLAÇLAMA

         İşletmenin iç ve dış alanlarındaki kritik noktalarında kemirgenlerin barınma ve intikal yolları belirlenir. Belirlenmiş kritik kontrol noktalarda yemleme ve canlı yakalama monitörleri yerleştirilir. Açık alanlarda yuva yemlemeleri, iç ve üretim alanlarında yapışkan boardlar kullanılarak mücadele edilir.

3-SÜRÜNGEN VE DİĞER CANLI GRUPLARI:

         Yılan, akrep, kırkayak, çıyan gibi canlılar karşı kaçırıcı ürünler, tecrit ve izolasyon gibi yöntemler uygulanır, hedef dışı canlılara zarar verilmemesi esastır.

4-KUŞ MÜCADELESİ:

Depolar, antrepolar ve üretim birimlerinde kuşlar dışkıları, tüyleri, ölüleri ve taşıdıkları

Organizmalar ile ciddi ekonomik zararlara yol açarlar. İzolasyon, tecrit ve kaçırıcı yöntem

5- EVRAK DÖKÜMANTASYON, RAPORLAMA

6- IPM HİZMETLERİ KAPSAMINDA İNTERAFTİF RAPORLAMA VE KONTROL SİSTEMİ

7-SU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE SU DEPOSU DEZENFEKSİYON

        Firmamız tarafından Tüm Resmi Kurum,Hastane,Okul ve Anaokullarının içme suyu,kullanma suyu olarak kullanılan beton,krom,plastik vb su depolarının detaylı temizliği ve Sağlık Bakanlığından Ruhsatlı Dezenfektan Ürünleri ile Dezenfeksiyon Hizmetleri verilmektedir.

DEZENFEKSİYON, HİJYEN VE SANİTASYON

     Sağlık merkezleri, oteller,askeri birlikler, gıda işleme üretim tesisleri gibi riskli yaşam ve üretim alanlarının dezenfekte edilerek insan sağlığı ve yaşamını tehdit eden zararlı mikroorganizmalardan arındırılması uygulamalarıdır.. Ortam şartlarına göre seçilecek modern dezenfektanlar ULV yöntemi ile belirlenmiş periyotlarda uygulanır.

         Dezenfeksiyonu gerçekleştirilerek mikroorganizmalardan arındırılan sahalar alınacak hijyen ve sanitasyon tedbirleri ile yeni bulaşmalardan mümkün olduğunca korunmalıdır.

         İlgili alanda mikroorganizma risk tespitleri yapılacak ihtiyaca yönelik hijyen ve sanitasyon ekipmanları tedarik edilerek düzenli olarak kullanılmalıdır.

EĞİTİM VE KALİTE YÖNETİM PROGRAMLARI

        Entegre Zararlı Mücadelesi programı kapsamında, yürütülen hizmetlerin işletme personeline yönelik eğitimlerde mevsimler haşere davranışları, izolasyon tedbirleri ve personelin yapması gerekenleri, uygulama yöntem ve ekipmanları gibi başlıklar verilir. Yürütülen programa karşı işletme personelinin duyarlılığının arttırılması ve risklerin önceden bilinmesi amaçlanır. Bu eğitimin verildiği işletmelerde haşere mücadele başarısında önemli artışlar sağlanmakta ve katılımcılara “zararlı mücadelesi eğitim sertifikası” verilmektedir.

HİZMETİN SİGORTALANMASI

Firmamız tarafında hizmet verilen işletmelerimiz, firmamızca doğacak maddi hasarlara karşı

sahip olduğumuz 3. kişi mali sorumluluk sigortası ile güvence altına alınmış olur.p=1878https://www.adenilaclama.com/?p=1878

admin

Leave a Reply

*